Kategori: Övrigt

Ed Force One 0

Ed Force One

Inte många grupper i världen har både ett eget flygplan och en sångare i bandet som är pilot. Iron Maiden (Järn Jungfrun) har det. Bruce Dickingson Sångare i Iron Maiden är en utbildad pilot...